Collecte 2020

De collecte dit jaar was anders dan anders. We konden niet langs de deuren, dus we collecteerden digitaal. Alle collectanten konden een digitale collectebus aanmaken en deze delen via sociale media. Samen hebben we zo een bedrag van bijna 2400 euro opgehaald. Minder dan normaal, maar wel het hoogste bedrag van alle Limburgse afdelingen. Toch een mooie prestatie.

Dank aan alle collectanten en donateurs!

Ook je steentje bijdragen?