Samenwerkingspartners

image

Horizon is een vriendendienst voor mensen die door hun psychiatrische ziekte weinig sociale contacten hebben en daardoor eenzaam zijn. Zij willen graag de draad van het leven weer oppakken en kunnen daar wel een steuntje in de rug bij gebruiken.

Humanitas Maastricht komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.

Radar ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in Zuid-Limburg.

Steunpunt Mantelzorg Zuid ondersteunt mantelzorgers en zorgvrijwilligers op diverse gebieden en gaat daarbij vraaggericht en op maat te werk. Het doel is dat mantelzorgers hun zorgtaken kunnen vervullen en volhouden, in combinatie met goede zorg voor henzelf en de uitvoering van andere levenstaken.

Trajekt is dé welzijnsonderneming voor Maastricht en het Heuvelland en streeft naar een volwaardig leven voor de inwoners van deze regio. Zij werken samen met en dichtbij de mensen, vanuit de vele gemeenschapshuizen en andere buurtvoorzieningen. Ze zijn er voor iedereen, van peuter tot oudere.

De Zonnebloem zet alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten

In de Rooden Leeuw biedt o.a. activiteiten en cursussen op het gebied van spiritualiteit, bewustwording en zingeving, een goed uitgeruste keuken en inloopmiddagen en samen eten.

Toon Hermans Huis Maastricht is er voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Het huis biedt allerlei mogelijkheden om tot rust te komen, lotgenoten te ontmoeten, informatie te krijgen, iets aangenaams voor jezelf te doen of om professionele psychosociale begeleiding te krijgen.

MEE vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Ze biedt hiervoor cliëntondersteuning.

Service van Envida biedt u een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van wonen, zorg en welzijn, waarmee het leven thuis vergemakkelijkt wordt.

Stichting Aktie ’68 is een charitatieve instelling met als doel zich in te zetten voor de belangen van mensen met een beperking.

Wij zijn MIDDAG vertaalt uw idee naar een online dienst of website en verzorgt de realisering.