Elf jubilarissen, één motivatie

Een passende bos bloemen of een fles en voor iedereen taart plus een feestelijk glas met fonkelende luchtbelletjes. Dat stond er op zaterdag 13 april 2019 in het kantoor aan de Cortenstraat klaar voor vijf van onze jubilarissen. De zes anderen waren toen verhinderd. Vier van hen werden tijdens de traditionele barbecue op 18 mei door de voorzitter Angelique Hendriks alsnog in het zonnetje gezet.

De voorzitter wees er op, met de attentie en de blijk van waardering, te willen onderstrepen dat elke jubilaris op zijn of haar eigen manier jarenlang een onmisbaar steentje bij heeft bijgedragen. ‘De werkelijke waardering komt van de mensen voor wie we het doen. Rode Kruis Maastricht, Meerssen, Mergelland kan ze alleen helpen dankzij steeds opnieuw klaar staande vrijwilligers. Ook als het niet altijd even gemakkelijk is.’
Een afvaardiging van het bestuur was op 13 april aanwezig om de jubilarissen persoonlijk te danken voor hun inzet en betrokkenheid. Al snel kwamen de tongen los. Het ging vooral over waarom iemand niet alleen vrijwilliger is, maar dat ook nog eens jarenlang blijft.

De jubilarissen tijdens de feestelijke bijeenkomst met het bestuur v.l.n.r. Angelique Hendriks (voorzitter), Yvonne Smeets, Jef Willems, Jack Hoenjet (bestuurslid EHV en penningmeester), Elly Jaspars, Fred Lück en Rianne Heepke.

Bloedbank

Drie jubilarissen zetten zich in voor de bloedbank van Sanquin. Elly Jaspars is daar sinds 15 januari 2007 vrijwilligster. Het Rode Kruis zorgt er voor een goede ontvangst van iedereen die bloed of bloedplasma komt geven. Onze vrijwilligers werken er samen en wisselen elkaar af. Elly: ‘Ik serveer koffie, thee of fris voor de donors. Verder zorg ik dat er voldoende op tafel staat voor bij de koffie of thee. En ik zorg dat alles weer opgeruimd en afgewassen is als de volgende vrijwilliger begint. Ik vind het leuk werk, heb leuke collega’s en ik steun zo ook nog een goed doel!’ Collega Yvonne Smeets is sinds 2007 vrijwilligster en ook actief als gastvrouw bij Sanquin. Ze heeft die stap gezet omdat ze zoals ze zegt: ‘Mijn steentje wil bijdragen. Daarbij is het ook nog eens leuk werk.’
Ook Henny Slangen heeft inmiddels een staat van dienst als gastvrouw bij de Sanquin bloedbank. ‘Ik begon op 29 juli 2008 en doe het nog steeds met veel plezier. Intussen heb ik me kunnen “opwerken” tot coördinator. Iedere dag dat ik bij de bloedbank aanwezig ben, is eigenlijk een hoogtepunt voor me. Ik kan vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis iedereen aanbevelen. Er is goede begeleiding, goede communicatie en een prettige samenwerking binnen een leuk team.’

Eerste hulp bij evenementen

Bij de talrijke evenementen die Maastricht telt, is het Rode Kruis zichtbaar aanwezig voor het verlenen van eerste hulp. Deze omvangrijke afdeling telt de meeste jubilarissen. Aan hun loopbanen is af te lezen dat het goed mogelijk is in de loop der jaren van functie te wisselen of er iets bij te gaan doen. Zo begon Renee Loeffen op 15 september 1994 als EHBO’er. Op dit moment is ze actief als vrijwilliger EHV en, fit als ze is, werd ze daar onlangs ook biker. De relatief nieuwe functie van de hulpverlener die op de mountain bike snel op de plaats des onheils kan zijn. Velen kennen haar bovendien als Lotus slachtoffer met tot de verbeelding sprekende verwondingen. Zelf blijkf ze er nuchter onder: ‘Ik doe dit al zolang omdat ik het graag doe en nog altijd leuk vind.’
Jos Jamin is in 1992 tijdens de opvang van Joegoslavische vluchtelingen in het COA Roermond in aanraking gekomen met het Rode Kruis. ‘Ik heb me toen aangemeld als vrijwilliger. In de loop van de tijd heeft het Rode Kruis naar aanleiding van rampen als die in de Bijlmer, Volendam en Deventer een aantal mensen in het land opgeleid om getraumatiseerde Rode Kruis vrijwilligers op te vangen en te helpen. Omdat dit ook inherent was aan mijn beroep als psychiatrisch verpleegkundige, heb ik dit op me genomen. Er is in de loop der jaren in deze functie tweemaal een beroep op me gedaan. Een keer tijdens een dreigende watersnood in Borgharen en eenmaal voor een agressie incident tegen een collega. Het voor mij mooiste als EHV’er en hevigste ooit was een (geslaagde) reanimatie tijdens een optreden van André Rieu. Als tip na al die jaren geef ik iedereen graag mee: neem voldoende tijd voor het volgen van de lessen, oefen zoveel mogelijk!’
Frans Buntinx is sinds 1 december 2006 vrijwilliger in de functie van EHV1 en doet er ook Logistiek. ‘Ik heb mijn EHBO diploma gehaald toen ik in opleiding was voor beveiliging in verband met omscholing voor mijn werk. Kort hierna is mijn moeder overleden na een lange ziekteperiode van 24 jaar. Ik wilde toen bewust meer doen met mijn EHBO diploma en ben ik begonnen bij het Rode Kruis als EHV’er. Dit gaf me een goed gevoel, omdat ik met mijn minimale kennis dan toch andere mensen kan helpen. De diversiteit van evenementen, mensen en verwondingen motiveren mij iedere keer weer om door te gaan.’ Zijn mooiste ervaring als vrijwilliger vindt hij zelf: ‘Al is het ook maar een pleistertje plakken, dat mensen je iedere keer weer bedanken voor hetgeen je voor ze gedaan hebt. Hier geniet ik van!’
Jef Willems begon al in 1995 als vrijwilliger voor hulpverlening bij evenementen. ‘Ik help nu nog mee bij de vakantie projecten. Dat is dankbaar werk en elk project geeft daarom heel veel voldoening.’ Elk mens dat Jef heeft geholpen, heeft een eigen achtergrond en ook levensfase. ‘Mijn jongste gast die ik ooit mocht begeleiden en helpen was 17 jaar, even oud als mijn dochter toentertijd. En mijn oudste gast was 104 jaar.’ Voor mensen die overwegen vrijwilliger te worden heeft hij een tip: ‘Probeer het een keer, en kijk hoe het je bevalt. En druk, ja dat hebben we het allemaal. Maar maak keuzes. Als je iets wilt doen met je EHBO diploma, zou ik zeggen kom erbij! Het is leuk om steeds nieuwe dingen te leren en te doen. En natuurlijk is er ook het (gratis) mogen genieten van de diverse evenementen.’
Dorien Moenen reist regelmatig vanuit Midden-Limburg voor vrijwilligerswerk naar Maastricht waar ze in februari 2004 begon als vrijwilliger EHV. Dat is ze nu nog en daarnaast vervult ze voor de tweede keer de functie van Coördinator EHV. ‘Het is leuk, uitdagend werk, je komt heel veel verschillende mensen tegen. 
Bovendien bent je bij heel veel evenementen aanwezig waar je normaal gesproken niet snel zal komen. Het mooiste dat ik hebt meegemaakt als Rode Kruis vrijwilliger is President Bush op de Militaire begraafplaats Margraten. Iedereen was verplicht om te gaan zitten maar de vrijwilligers van het Rode Kruis werd gevraagd om zichtbaar te blijven staan omdat zij speciale gasten waren van de President. Als je nuttig en zinvol vrijwilligerswerk wilt doen en jezelf wilt ontwikkelen biedt het Rode Kruis verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Je geeft veel maar je krijgt ook veel terug.’
Fred Lück is in 1997 begonnen bij de afdeling Landgraaf als EHBO’er. Hij is momenteel bij onze afdeling actief als hulpverlener voor evenementen, maar ook als coördinator voor de collecteweek van de wijk Limmel. Ook dat laatste is een zeer belangrijke taak omdat het altijd lastig is voldoende collectanten te vinden. Zijn Rode Kruis loopbaan overziend concludeert hij: ‘Het mooiste wat ik mee maak, zijn toch de lachende gezichten en de dankbaarheid van de slachtoffers als ze de post verlaten. Ik kan tegen iedereen die van afwisseling houdt en menslievendheid voorop heeft staan zeggen: “kom er ook bij”.’

De jubilarissen aanwezig op de jaarlijkse barbecue v.l.n.r. Theo Heins, Renee Loeffen, Dorine Moenen, Fred Lück, Frans Buntinx en Elly Jaspars.

Bestuur

Theo Heins begon in 2009 als bestuurslid voor het taakveld noodhulp waaronder de evenementen-hulpverlening viel. Daarna werd hij bestuurslid voor bijzondere vakanties en functioneerde een aantal jaren als waarnemend voorzitter van het bestuur vóór de komst van de huidige voorzitter. Momenteel is Theo bestuurslid voor de relatief nieuwe kerntaak Zelfredzaamheid en voor de Zorgvakanties van Rode Kruis Maastricht, Meerssen, Mergelland. Waarom doet iemand dit werk nu al zo lang? ‘Tien jaar is, als ik sommige andere met mij jubilerende vrijwilligers hoor die al vele jaren actief zijn, nog niet echt lang.’

Het mooiste wat Theo Heins als RK vrijwilliger meemaakte: ‘Naast het werk als bestuurslid ben ik een aantal keren als begeleider met de Bijzondere vakanties mee geweest. Kwetsbare mensen een mooie, leuke en gezellige vakantie bezorgen heeft mij heel veel voldoening geschonken. Mensen die overwegen om zich bij ons als vrijwilliger te melden kan ik vanuit mijn ervaring dan ook garanderen dat het actief zijn als vrijwilliger bij een organisatie als de onze veel voldoening geeft.’

 

   

Jubilarissen Henny Slangen (links) en Jos Jamin