De oprichting in 1870

“De eerste vergadering gehouden in de kleine redoute zaal op den 5en Augustus 1870, des avonds ten 5uren had ten doel, om zich als Comité van het Roode Kruis te constitueeren.”

Eerste alinea Notulen 1870 klein

 

Zo begonnen de notulen van de eerste vergadering van het Roode Kruis voor Maastricht en Omstreken op 5 augustus 1870.
Deze allereerste bijeenkomst was in de Redoutezaal van de Bonbonnière aan het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht. Het huidige Rode Kruis gebouw aan de Cortenstraat werd pas vele jaren later door het Rode Kruis in gebruik genomen.

Over het ontstaan van Rode Kruis afdeling Maastricht e.o.

De veldslagen bij Magenta en Solferino in Italië in 1859 waarbij 40.000 gewonden onverzorgd achterbleven maakten veel indruk op Henri Dunant, die, mede door deze ontsteltenis, in 1864 het Internationale Rode Kruis oprichtte. Niet veel later, in 1867 werd het Nederlandse Rode Kruis opgericht.

Burgemeester Raat van Maastricht slaagde erin op 5 augustus 1870 circa 50 burgers bijeen te brengen, die op die dag besloten tot de oprichting van een afdeling Roode Kruis in Maastricht. Het eerste bestuur werd gevormd door burgemeester Raat als voorzitter, wethouder Pijls en de heren Winkelman, Schrijnemaekers, Verspyck en de arts Nijst.

In het begin was de vereniging Rode Kruis een nogal deftige club van heren, waarbij nog geen vrouwen toelaatbaar waren. Eens per jaar kende men een jaarvergadering, die er vooral uit bestond na te gaan welke burgers donatiegelden (en hoeveel) hadden bijeen gebracht voor het goede doel.

De achtereenvolgende burgemeesters van Maastricht, H. Raat (1870-1873) W.H. Pijls (1873-1903) P.C.H. Bauduin (1903-1910) en L.B.J. van Oppen (1910-1934) beschouwden het als een eer het voorzitterschap te kunnen bekleden, precies zoals dat in nationaal verband geschiedde door Z.K.H. Prins Hendrik (1901-1934), H.K.H. Prinses Juliana (1934-1948), H.K.H. Prinses Margriet en thans als vice-voorzitter Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven.

Vooral burgemeester Van Oppen heeft de activiteiten van het Rode Kruis bij het volk gebracht en gestimuleerd. Hij bevorderde de oprichting van afdelingen elders in Limburg. Verder kwamen er EHBO-cursussen, voorlichting over verbandmiddelen o.a. in de Maastrichtse industrieën en de opleiding voor vervoer van mensen bij ziekentransport. Kortom: in zijn tijd raakte het Rode Kruis steeds meer bij de bevolking bekend.