Procedure en Prijzen

Hoe werkt het precies?

  • U vraagt telefonisch of per email een informatiepakket bij ons aan.
  • De vakantiecoördinator/intakevrijwilliger neemt telefonisch contact met u op om een afspraak voor een bezoek bij u thuis te maken.
  • Als u een afspraak heeft, komt de coördinator/intakevrijwilliger thuis langs en geeft informatie over ons vakantieaanbod.
  • Tijdens dit gesprek kunt u vertellen wat uw verwachtingen zijn van de vakantie en uw verdere wensen.
  • Als u inderdaad wilt deelnemen aan een vakantie van het Rode Kruis, en de vakantiecoördinator/intakevrijwilliger heeft mogelijkheden, dan vult u samen een aanmeldingsformulier in. Hierop wordt aangegeven welke zorg u wenst, welke hulpmiddelen nodig zijn en of u alleen of samen met een bekende op vakantie wilt gaan.

Onze vakantiecoördinator/intakevrijwilliger regelt vervolgens de hele aanvraag. U heeft er dus zelf bijna geen werk aan.

Het is belangrijk de volgende gegevens bij de hand te hebben tijdens het huisbezoek:

  • een kopie van uw meest recente medicijnenpaspoort;
  • de naam van uw zorgverzekeraar en het polisnummer;
  • voor de reizen naar Spanje een kopie van uw identiteitsbewijs.

Het huisbezoek is van belang voor de samenstelling van de vakantiegroep die immers gebonden is aan bepaalde voorwaarden, zoals zorgvraag en medische indicatie.

Als u zich opgeeft voor een vakantie, is dat dus géén garantie voor deelname aan een vakantie!