De Jaarlijkse Oefening

In het kader van de opleiding die de vrijwilligers van EHbE continu volgen, worden er regelmatig oefeningen gehouden. Met behulp van LOTUS-slachtoffers worden situaties nagespeeld waarin Eerste Hulp wordt verleend. De vrijwilligers hebben zo de kans op een realistische manier hun vaardigheden te verbeteren en onderhouden.

Er vond een onaangekondigde oefening plaats met als thema ‘intoxicatie en agressie’. De vrijwilligers werden met een smoes naar een locatie gelokt waar bleek dat er een oefening gehouden zou worden. Twee mensen kregen de leiding en coördineerden de inzet van de rest van de vrijwilligers, die in groepjes het terrein op gingen.

Daar aangekomen bleek er een groot feest aan de gang te zijn, compleet met harde muziek, rook en vuurwerk. Verschillende bezoekers van het feest bleken te veel alcohol en/of drugs gebruikt te hebben, met alle gevolgen van dien.

Een van de bezoekers van het feest raakte al snel bewusteloos na gebruik van GHB. Een vrouw die paddo’s gebruikt had begon te hallucineren en liep luid zingend over het terrein. Bovendien had er een steekpartij plaatsgevonden en moest een slachtoffer met een steekwond in zijn borst en als gevolg daarvan een klaplong worden behandeld. De behandeling van slachtoffers werd ook nog eens bemoeilijkt door omstanders die onder invloed waren van alcohol en/of drugs die zich bemoeiden met de gang van zaken. In totaal waren er maar liefst 8 slachtoffers waaraan Eerste Hulp verleend moest worden.

Na drie kwartier was de oefening voorbij en werd er samen met de docenten geëvalueerd. Door de omgeving en het zeer overtuigende spel van de LOTUS-slachtoffers was het een zeer realistische en leerzame oefening. De doelstellingen, waaronder het beoordelen en behandelen van intoxicaties door verschillende drugs en het omgaan met omstanders, waren behaald en iedereen keek terug op een geslaagde oefening.