Introductie

Na dat de donor zijn bloed of plasma heeft gegeven, dient hij zij een drankje, kopje koffie of kopje soep te gebruiken, zodat de afname assistentes zeker weten dat door de bloedafgifte geen negatieve gevolgen voor de donor ontstaan.

In het gezellige donorcafé zijn gastvrouwen en – heren van het Rode Kruis aanwezig om de donor van dat drankje te voorzien en om een praatje te maken.