Opvang en Verzorging

Soms moeten mensen tijdelijk hun huis uit, bij grote branden in de buurt, bij hoogwater van de Maas of bij ’n echte ramp. Dit is niet altijd even gemakkelijk.  Sommigen gaan naar familie of vrienden, maar niet iedereen kan dat direct regelen.
De gemeente dient dan te zorgen voor een opvanglocatie, welke vaak een sporthal of buurthuis is.

De gemeente Maastricht, Meerssen en Mergelland hebben met het Rode Kruis een overeenkomst gesloten. Dit houdt in dat Rode Kruis vrijwilligers een aantal taken kunnen verrichten in de opvanglocatie.  Dit kan variëren van helpen bij de registratie, een luisterend oor zijn voor geschrokken mensen of zelfs een spelactiviteit met de aanwezige ( kinderen) organiseren.