Penningmeester – Afdelingscoördinator Financiën Bestuur (vrijwilliger)

Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat. We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Giften van particulieren en bedrijven zijn, samen met een bijdrage van het Verenigingskantoor Rode Kruis en inkomsten uit evenementenbegeleiding, de voornaamste inkomstenbronnen.

De vrijwillige penningmeester is lid van het bestuur dat daarnaast een voorzitter, een secretaris en bestuursleden voor specifieke werkterreinen telt. De penningmeester beschikt over kennis om snel zelfstandig de financiële aspecten van de organisatie aan te sturen en waar nodig zelf uit te voeren. Hij is in staat de kosten te bewaken en mede verantwoordelijkheid te dragen voor het effectief inzetten van schaarse gelden.

Functiebeschrijving

 • Administratieve werkzaamheden t.b.v. financiële zaken
 • Onderhoudt contact met de centrale coördinator t.a.v. inkomsten en betalingen
 • Onderhoudt contact met vrijw. administrateur welke de bankadministratie verzorgt en verwerkt in de boekhouding
 • Samenstellen Meerjarenplan/Begroting van de afdeling (format Nederlandse Rode Kruis), maand augustus-september t.b.v. Verenigingskantoor Rode Kruis
 • Opstellen Financieel Jaarverslag afdeling in Rode Kruis format (maand januari) t.b.v. Verenigingskantoor Rode Kruis
 • Bestuurslid afdelingsbestuur (vergadering 1x per maand)

Taken

 • Bewaakt de financiën van de afdeling
 • Houdt de boekhouding bij in Exact Online
 • Verzorgt tussentijdse financiële verslaglegging
 • Stelt werkplan/begroting en jaarrekening van de afdeling op juiste, volledige en tijdige wijze op in nauw overleg met de overige bestuursleden/coördinatoren
 • Onderhoudt contact met de administrateur t.a.v. de boekhouding
 • Neemt deel aan Penningmeestersoverleg District Rode Kruis Zuid-Limburg (4x per jaar)

Functie-eisen

 • Boekhoudkundig inzicht en ervaring
 • Ervaring met Microsoft Excel (bij voorkeur)
 • Accuratesse
 • Om kunnen gaan met vertrouwelijkheid

Benodigde tijd

Gemiddeld 2-3 uur per week, werkzaamheden kunnen eventueel deels vanaf thuis verricht worden.
Voor deze functie is een Verklaring omtrent goed gedrag (VOG) vereist.

Belangstelling?

Wilt u meer informatie over deze functie, neem dan contact op met het Nederlandse Rode Kruis afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland.
Telefoon : 043-321 51 11 (bereikbaar op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur)
E-mail:  info@rodekruism3.nl en wij nemen contact met u op.

Wil je meer weten over onze activiteiten kijk dan naar onze eigen film over het werk van het Rode Kruis.

Het filmpje duurt ruim 6 minuten en is op YouTube te zien.