THIS ONE IS FOR MAMA!

3 FM Serious Request 2011

Lloyd en Onur  hebben in het kader van hun Maatschappelijke Stage een actie gehouden voor Serious Request.  Hun actie was tweeledig :

  • ze hebben lege statiegeldflessen opgehaald in Randwijck : veel bewoners hebben de flyer goed gelezen en de lege flessen bewaard;
  •   ze hebben donatieboxen mogen neerzetten bij PLUS Starren in Heugem, waar klanten hun statiegeld bonnen in konden deponeren.

De opbrengst van 3 dagen was echt verbluffend!

€ 427,39

De opbrengst van 3FM Serious Request 2011 gaat naar moeders die zijn geraakt door oorlog. Een stille ramp die wereldwijd meer dan 10 miljoen moeders raakt. Het Rode Kruis heeft in verschillende landen projecten om deze moeders en hun kinderen te helpen. Want door oorlog blijven de moeders vaak alleen over en staan ze ineens alleen voor de zorg van hun gezin. Het Rode Kruis geeft deze moeders noodhulp (eten, drinken, keukengerei), hulp om hun leven weer op te bouwen en draagt zorg voor familiehereniging.