Vacature vrijwillige Coördinator Interne Opleidingen

Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat. We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Voor onze afdeling zoeken we een:  vrijwillige Coördinator Interne Opleidingen

Omschrijving taken
De coördinator:

 • heeft inzicht in de opleidingsbehoeften die voortvloeien uit het werkplan van de afdeling;
 • maakt een voorstel opleidingsbegroting en legt deze voor aan het bestuur van de afdeling;
 • maakt in samenwerking met de docenten een planning voor de opleidingen die worden georganiseerd voor Rode Kruis vrijwilligers;
 • initieert opleidingen en informeert de vrijwilligers over doel, opzet en inhoud;
 • draagt zorg voor gekwalificeerde docenten voor de opleidingen;
 • regelt de locatie en de leermiddelen voor een opleiding;
 • houdt cursisten gemotiveerd hun opleidingen tot een goed einde te brengen;
 • signaleert knelpunten in de taakuitvoering en werkt mee aan oplossingen;
 • neemt deel aan vergaderingen Opleidingen in districtsverband;
 • neemt deel aan overleg met coördinatoren Evenementenhulpverlening, coördinator Logistiek en coördinator Bike-team;
 • onderhoudt contacten met de LOTUS vereniging.
 • werkt met het Centraal Administratie Systeem voor het plannen van cursussen.

Profielschets
De vrijwilliger kan:

 • plannen en organiseren;
 • relevante ontwikkelingen in het vakgebied volgen;
 • informatie helder overbrengen op anderen;
 • oplossingsgericht denken en handelen;
 • ordelijk en systematisch werken;
 • contacten leggen en onderhouden.

In deze functie ben je de spin in het web die er samen met de docenten voor zorgt dat de opleidingen van het Rode Kruis blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen.

Wij bieden
In de eerste plaats boeiend en uitdagend vrijwilligerswerk met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Naast een vrijwilligersovereenkomst geeft het Rode Kruis je verder ook de mogelijkheid om jezelf te ontplooien en om relevante werkervaring op te doen. Uiteraard krijg je een reis- en onkostenvergoeding en ben je verzekerd wanneer je voor het Rode Kruis aan het werk bent.

Sollicitaties met een cv en motivatie richten aan info@rodekruism3.nl.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de Office Manager, telefoon 043 – 321 51 11 (tijdens werkdagen tussen 14.00 uur en 17.00 uur).

Kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op onze website of volg ons op Facebook.

Of kijk naar onze eigen film over het werk van het Rode Kruis. Het filmpje duurt ruim 6 minuten en is op YouTube te zien.