Vacature Evenementenhulp-biker (m/v, vrijwilliger)

Evenementenhulp-biker | onbezoldigd

Evenementenhulp is een kernactiviteit van districten en afdelingen en vormt het basisproces voor onze noodhulp-taken. Er wordt doorlopend gewerkt aan het verder verbeteren van de evenementenhulpverlening door te investeren in deskundige evenementenhulpverlening en klantgerichte dienstverlening. De dienstverlening van het Rode Kruis op het gebied van evenementenhulpverlening bestaat uit het leveren van EHBO, professionele medische hulp, de coördinatie van de evenementenhulpverlening en indien gewenst de benodigde radiocommunicatienetwerken en ondersteunende materialen.

De functie

Een Evenementenhulp-biker (hierna te noemen: biker) is een evenementenhulpverlener met de specialisatie biker die getraind is om op een (mountain)bike zich veilig te verplaatsen. Hierdoor kan de biker snel ter plaatse zijn en hulpverlening en/of ondersteuning bieden. De biker werkt in gecoördineerd verband samen met andere hulpverleners, zowel intern als extern. De biker is als visitekaartje van het Rode Kruis proactief, hulpvaardig en gastvrij.

Positie in de organisatie

De biker valt onder hiërarchische verantwoordelijkheid en aansturing van een Evenementenhulp bike-team coördinator, functioneel werkt de biker onder verantwoordelijkheid van een teamleider en/of een posthoofd en/of een inzetleider.

Taken en verantwoordelijkheden

Evenementenhulpverlening algemeen

 • Het geruststellen van hulpvragers.
 • Het afstemmen van de werkzaamheden met de teamleider en/of posthoofd.
 • Het behandelen van letsels volgens de geldende richtlijnen, protocollen en werkinstructies op het gebied van veiligheid, eerste hulp en evenementenhulp.
 • Het voorkomen, met inachtneming van de eigen veiligheid, dat er slachtoffers vallen.
 • Het beoordelen of professionele hulp, al dan niet met spoed, moet worden ingeschakeld.
 • Het op een juiste wijze professionele hulp (laten) alarmeren en zo nodig assisteren/samenwerken.
 • Het overdragen van een hulpvrager, op een correcte wijze, aan professionele medische hulpverleners.
 • Het registeren van de zelfhulpcontacten en de hulpverleningscontacten.
 • Het signaleren van onveilige situaties.
 • Het signaleren van de hulpbehoefte en springt daar adequaat op in.

Evenementenhulpverlening en de biker

 • Het op een veilige en correcte wijze hanteren van de (mountain)bike.
 • Het creëren, eventueel met behulp van de (mountain)bike, van een veilige werkplek/werkomgeving.
 • Het zorgdragen dat zowel de (mountain)bike als het bijhorende materiaal in goede conditie is.

Houding en gedrag

 • Lost eigen problemen zoveel als mogelijk zelf op.
 • Laat iedereen in zijn waarde.
 • Benadert iedereen op open eerlijke en duidelijk wijze.
 • Weet zich in conflictsituaties te profileren als onafhankelijke partij.
 • Weegt belangen en belangrijke zienswijzen tegen elkaar af.
 • Is bereid buiten de eigen gemeente/regio op te treden.
 • Onderschrijft de gedragscode van het Rode Kruis en draagt deze uit.
 • Gebruikt de (mountain)bike op een professionele manier.
 • Kent in voldoende mate de bestaande wet- en regelgeving van het deelnemen in het verkeer.

Competenties en vaardigheden

 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgericht
 • Stressbestendig
 • Integer
 • Accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Hulpverlenende instelling
 • Improvisatievermogen
 • Hands-on mentaliteit
 • Proactieve houding

Opleiding en ervaring

De biker beschikt over:

 • een geldig certificaat ‘Uitgebreide EHBO’;
 • een bewijs van deelname ‘Omgaan met portofoon en mobilofoon’ (of is bereid deze te halen voor 31 december 2019);
 • een geldig certificaat ‘Eerste hulpverlenen bij evenementen’ (of is bereid deze te halen voor 31 december 2019);
 • een goede beheersing van de (mountain)bike;
 • een goede fysieke en mentale conditie om de werkzaamheden uit te kunnen voeren;
 • kennis van het Rode Kruis en haar grondbeginselen.

Belangstelling?

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan voor 1 december 2018 contact op met het Rode Kruis afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland. Telefoon: 043-321 51 11 (bereikbaar op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur) of  e-mail: info@rodekruism3.nl en wij nemen contact met je op.

Wil je meer weten over onze activiteiten kijk dan naar onze eigen film over het werk van het Rode Kruis. Het filmpje duurt ruim 6 minuten en is op YouTube te zien.