Vacature mentor EHV (vrijwilliger m/v)

 

De functie van mentor EHV (Eerste Hulpverlening bij evenementen) zit niet standaard in onze organisatie en is dus een collegiale functie, derhalve spreken we met de mentoren af dat ze deze functie voor 2 jaren uitvoeren.

Als een vrijwilliger zijn EHBO diploma heeft willen we graag eerst bekijken of ze wel in ’t profiel van de EHV-er vallen, anderzijds of dit werk ook een uitdaging is voor de kandidaat vrijwilliger. Zij dienen wel de lessen te volgen, en gaan bij 3 evenementen (binnen een half jaar af te ronden) als extra boven op de bezetting mee. Wij noemen hen in deze fase trainees.

Om een beeld te geven wat de taak van mentor EHV inhoudt en welke vaardigheden hiervoor nodig zijn, is een kleine taakomschrijving gemaakt van deze informele collegiale functie:

Taakomschrijving  mentor:

  • het aanspreekpunt voor nieuwe vrijwilligers zijn ;
  • organiseren een trainee workshop waar de trainee informatie krijgen gerelateerd aan procedures binnen onze organisatie en er is een praktijkgedeelte hoe richt je een EH post in;
  • nieuwe vrijwilligers voorstellen bij de lessen;
  • na iedere trainee dienst dient de trainee en de leidinggevende van dat evenement een evaluatieformulier in te vullen. De mentor dient dit proces te bewaken;
  • doet samen met coördinator Evenementenhulpverlening het evaluatiegesprek na 3 traineediensten om te kijken of de trainee en het Rode Kruis partij voor elkaar zijn.

Gewenste vaardigheden mentor:

  • mensen weten te motiveren;
  • moet goed kunnen luisteren;
  • moet zich kunnen inleven in gevoelens van de stagiaire en deze ook respecteren;
  • moet opbouwende kritiek kunnen geven naar aanleiding van situaties aangegeven door de stagiaire;
  • moet goede kennis hebben van de organisatie en van de eerste hulp om vragen over de organisatie en eerste hulp praktijksituaties te kunnen beantwoorden.

Wilt u weten wat het Rode Kruis afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland nog meer doet en ook voor u kan doen klik dan hier.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op tijdens werkdagen tussen 14.00 uur en 17.00 uur en bel naar telefoon 043 – 321 51 11 of mail naar info@rodekruism3.nl.