Doneren

Rode Kruis hulpverlener​Wilt u het Rode Kruis steunen met uw bijdrage? Dat waarderen wij zeer! U kunt ons op vele manieren steunen. Langdurig als donateur, maar ook eenmalig door middel van een gift. Aan u de keus!

Wilt u specifiek de activiteiten van het Rode Kruis, afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland steunen? Dan kunt u uw gift ook overmaken naar IBAN NL64 RABO 0153 2242 74 ten name van Rode Kruis, afdeling Maastricht, Meerssen, Mergelland in Maastricht.

 

Uw bijdrage is en blijft hard nodig!

​Het Nederlandse Rode Kruis ondersteunt de Nederlandse gemeenten en veiligheidsregio’s bij het uitvoeren van de gemeentelijke processen in het kader van hulpverlening bij rampen. De vrijwilligers van het ​Rode Kruis, afdeling Maastricht, Meerssen en Heuvelland staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om hulp te verlenen bij rampen en calamiteiten. Ook op grote evenementen kunnen er dingen mis gaan en zijn er mensen die Eerste Hulp nodig hebben. Ook daar staan onze vrijwillige hulpverleners klaar.

Van oorsprong voert het Rode Kruis twee activiteiten uit voor de gemeenten: het opvangen en verzorgen van betrokkenen bij een ramp en het registreren van slachtoffers en het informeren van verwanten. Het Rode Kruis ondersteunt in Nederland vrijwel alle gemeenten bij het opvangen van mensen na rampen. Ook bieden wij een groot deel van de gemeenten ondersteuning voor de registratie van slachtoffers. De dekkingskaarten geven hier een goed beeld van.
Als gevolg van nieuwe wetgeving en veranderende wensen van de overheid heeft het Rode Kruis de nieuwe dienstverlening Bevolkingszorg ontwikkelt die de dienstverlening Opvang en Verzorging en Verwanteninformatie gaat vervangen. ​
Onder deze dienst vallen vanaf nu 4 taken: Publieke zorg, communicatie, ondersteuning en informatie​.  Het Rode Kruis ondersteunt bij het opvangen van mensen, het opstellen van slachtofferlijsten en het informeren van verwanten. Daarnaast zijnde hulpverleners van het Rode Kruis inzetbaar voor het distribueren van primaire levensbehoeften, het begeleiden van mensen bij een evacuatie, of voor het registreren van hulpvragen. Ook kan in de verbindingsdienst van het Rode Kruis ondersteunen met het opzetten van verbindingen.
De zelfredzaamheid krijgt een centrale plek in de hulpverlening. Getroffenen zullen de juiste informatie en ondersteuning krijgen om zelf een aantal stappen in het herstel te zetten. Het Rode Kruis en andere hulpverleningsorganisaties kunnen daardoor  meer investeren in de zorg voor minder zelfredzamen. Het Rode Kruis maakt burgerhulp mogelijk door het betrekken van spontane hulpverleners tijdens een inzet van het Rode Kruis.
​Het Rode Kruis werkt tevens aan het breder inzetbaar maken van de kennis en capaciteit van de Rode Kruis hulpverleners. Door flexibeler inzetbaar te zijn, in kleinere teams, op verschillende locaties en voor meerdere taken, wordt het mogelijk het Rode Kruis vaker in te zetten, voor kleine incidenten tot grote rampen.
Het Rode Kruis heeft uitgebreide ervaring met het opvangen – en registreren – van slachtoffers. De complexiteit van het contact met slachtoffers tijdens een ramp is verweven in de werkwijze van het Rode Kruis. Deze kennis is noodzakelijk voor een zorgvuldige hulpverlening aan burgers in nood. Van 2010 tot medio 2012 heeft het Rode Kruis 41x ondersteunt bij de opvang van slachtoffers en 12x bij de registratie van slachtoffers en het bespoedigen van contactherstel. Het Rode Kruis heeft onder andere geholpen bij de Aanslag Koninginnedag (2009) en het schietdrama in Alphen aan den Rijn (2011).

Kortom, uw bijdrage blijft hard nodig! Dankzij uw bijdrage kan de afdeling Maastricht, Meerssen en Mergelland in de hele regio hulp blijven verlenen.

kaart-van-nederland---ov[1]   kaart-van-nederland---vwi[1]