Trainer ‘Risico’s in en om het huis’ (vrijwilligersfunctie)

Het Rode Kruis richt zich op het voorkomen en beperken van de gevolgen van een noodsituatie. Mensen kunnen in een noodsituatie (klein- of grootschalig) voor zichzelf en anderen meer betekenen als ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en een goed netwerk.

Wij noemen dat zelfredzaamheid. Ongeveer één vijfde deel van de Nederlandse bevolking is op de één of andere manier verminderd zelfredzaam en dus niet goed in staat in een noodsituatie zichzelf of anderen te helpen. Om ervoor te zorgen dat niemand er in tijden van nood alleen voor staat, is de hulpverlening van het Rode Kruis in Nederland gericht op het sterker en zelfredzamer maken van mensen en gemeenschappen. Als Rode Kruis streven we naar een samenleving waarin mensen elkaar kunnen en willen helpen.

Waarom deze workshop?

Om zichzelf of anderen te kunnen helpen in nood is het belangrijk dat mensen zich bewust worden van risico’s. Risicobewustzijn kan ook bijdragen aan het voorkomen van noodsituaties. En voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. De workshop ‘Risico’s in en om het huis’ richt zich op bewustwording van mogelijke risico’s en aanreiken van handelingsperspectieven.

Hoe zit de workshop in elkaar?

De workshop ‘Risico’s in en om het huis’ is gebaseerd op het model van de Everyday first aid cursus van het Britse Rode Kruis. Het model is bedacht om de deelnemers op een interactieve manier meer vertrouwen te geven in hun handelen en de bereidheid tot handelen te vergroten.
Mensen leren op verschillende manieren en vaak op hun eigen tempo.
Dit model probeert daarop in te spelen, zodat er voor elke deelnemer wat eigens te vinden is en het vertrouwen vergroot wordt dat men ten tijde van een noodsituatie kan handelen. Het stimuleert mensen om in actie te komen, zelf vooruit te denken en zelf te realiseren wat men kan overkomen.
De workshopbegeleider faciliteert het proces en biedt beknopte handelingsperspectieven aan, die vaak ook bij grotere noodsituaties en rampen goed bruikbaar zijn.

De workshop richt zich op mensen die in een noodsituatie terecht kunnen komen. Dat is in principe iedereen. Dat betekent dat met iedereen besproken kan worden welke risico’s hij/zij in zijn omgeving ervaart en welke vaardigheden hij/zij zou willen opdoen om met die risico’s om te gaan.
Bijzondere aandacht is hierbij voor mensen die naar alle waarschijnlijkheid in een noodsituatie verminderd zelfredzaam zijn.

Doelgroepen voor deze workshop zijn mogelijk: 

 • Mensen die meer willen weten van veiligheid in en om het huis
 • Mensen die leven in risicogebieden en waar het risico op rampen hoger is dan gemiddeld
 • Studenten
 • Ouders met kinderen

Profiel vrijwilliger:

 • Staat stevig in zijn of haar schoenen en heeft zicht op eigen mogelijkheden en kwaliteiten (en beperkingen)
 • Beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden
 • Kan rust en orde bewaren binnen de groep
 • Heeft een professionele houding ten opzichte van de cursist, organisator en het Rode Kruis
 • Heeft affiniteit met het thema veiligheid en zelfredzaamheid

Functie-eisen vrijwilliger:

 • Beschikt over minimaal mbo-denkniveau, bij voorkeur vanuit een verwant vakgebied (onderwijs, verpleegkunde etc.)
 • Heeft ervaring met het begeleiden (trainen) van groepen
 • Kan werken volgens vaste draaiboeken
 • Kan deelnemers stimuleren en motiveren
 • Kan professionele afstand bewaren in combinatie met het tonen van betrokkenheid
 • Heeft kennis en inzicht in het belang van een netwerk in noodsituaties

Taken vrijwilliger:

 • Maakt gebruik van het Rode Kruis cursusmateriaal en volgt de instructeurshandleiding
 • Draagt in samenwerking met de afdeling bij aan de promotie van de workshop
 • Draagt bij aan de evaluatie van de workshop
 • Zorgt in samenwerking met de afdeling voor de beschikbaarheid van de benodigde materialen en middelen om de workshop te kunnen geven
 • Werkt samen met organisatoren van de workshop
 • Verstrekt passende (‘need to know’) achtergrondinformatie bij de les, indien aangegeven in de handleiding

Tijdsbesteding:

 • De workshop beslaat 1 bijeenkomst van 2 uur
 • Voorbereiding van deze bijeenkomst
 • Promotie en administratie in samenwerking met de afdeling
 • Deelname aan de train-de-trainerscursus (beslaat 1 dagdeel) en is een vereiste om als trainer aan de slag te kunnen

Wij bieden:

 • Opleidingen: train-de-trainerscursus, inclusief introductiecursus Rode Kruis
 • Reis- en onkostenvergoeding
 • Vrijwilligersverzekering tijdens de uitvoering van de functie
 • De mogelijkheid om mede-trainers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen

Interesse?

Is jouw interesse gewerkt? Vul dan het contactformulier in.